Canlyniadau manwl fesul etholaeth

Roedd cannoedd o bleidleisiau mewn rhai etholaethau, tra bod nifer isel mewn eraill. Rydyn ni wedi cyhoeddi’r canlyniadau i gyd fel bod pob pleidlais yn cael ei gyfrif.

Aberconwy

Cyfanswm y pleidleisiau = 54

Rachel Bagshaw – Reform UK – 2%
Janet Finch-Saunders – Ceidwadwyr – 7%
Rhys Jones – Democratiaid Rhyddfrydol – 2%
Dawn McGuinness – Llafur – 11%
Sharon Smith – No More Lockdowns – 6%
Aaron Wynne – Plaid Cymru – 72%

Alun a Glannau Dyfrdwy

Cyfanswm y pleidleisiau = 77

Dr Felix Aubel – UKIP – 10%
Lien Davies – Freedom Alliance – 9%
Abigail Manon – Ceidwadwyr – 10%
Jack Morris – Plaid Cymru – 10%
Richard Purviss – Reform UK – 5%
Jack Sargeant – Llafur – 44%
Chris Twells – Democratiaid Rhyddfrydol – 10%

Arfon

Cyfanswm y pleidleisiau = 181

Martin Bristow – Annibynnol – 3%
Calum Davies – Democratiaid Rhyddfrydol – 2%
Siân Gwenllian – Plaid Cymru – 71%
Andrew Haigh – Reform UK – 5%
Iwan Wyn Jones – Llafur – 15%
Tony Thomas – Ceidwadwyr – 3%

Blaenau Gwent

Cyfanswm y pleidleisiau = 58

Robert Beavis – Reform UK – 3%
Alun Davies – Llafur – 26%
Edward Dawson – Ceidwadwyr – 5%
Peredur Owen Griffiths – Plaid Cymru – 24%
Calen Jones – Gwlad – 7%
Mandy Moore – Annibynnol – 2%
Stephen Priestnall – Plaid Werdd – 16%
Richard Taylor – Abolish the Welsh Assembly Party – 7%
Paula Yates – Democratiaid Rhyddfrydol – 10%

Brycheiniog a Sir Faesyfed

Cyfanswm y pleidleisiau = 179

Emily Durrant – Plaid Werdd – 21%
James Evans – Ceidwadwyr – 31%
Grenville Ham – Plaid Cymru – 13%
Sam Holwill – Gwlad – 1%
Gethin Jones – Llafur – 13%
Karen Laurie-Parry – Annibynnol – 1%
Claire Mills – Abolish the Welsh Assembly Party – 3%
John Muir – Reform UK – 3%
William Powell – Democratiaid Rhyddfrydol – 15%

Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyfanswm y pleidleisiau = 621

Steven Bletsoe – Annibynnol – 3%
Caroline Jones – Annibynnol – 4%
Geraint Jones – Gwlad – 4%
Harvey Jones – Democratiaid Rhyddfrydol – 18%
Leanne Lewis – Plaid Cymru – 17%
Sarah Murphy – Llafur – 31%
Rachel Nugent-Finn – Ceidwadwyr – 19%
Christine Roach – Reform UK – 5%

Caerffili

Cyfanswm y pleidleisiau = 141

Stephen Aicheler – Democratiaid Rhyddfrydol – 16%
Hefin David – Llafur – 37%
Delyth Jewell – Plaid Cymru – 33%
Stephen Jones – Abolish the Welsh Assembly Party – 4%
Steven Mayfield – Ceidwadwyr – 6%
Tim Price – Reform UK – 4%

Canol Caerdydd

Cyfanswm y pleidleisiau = 316

Rodney Berman – Democratiaid Rhyddfrydol – 14%
Julian Bosley – Reform UK – 2%
Calum Davies – Ceidwadwyr – 6%
Ceri Davies – Plaid Werdd – 8%
Thomas Franklin – Freedom Alliance – 2%
Brian Johnson – Socialist Party of Great Britain – 3%
Munawar Mughal – Abolish Welsh Assembly Party – 1%
Dilan Nazari – Propel – 2%
Jenny Rathbone – Llafur – 15%
Wiliam Rees – Plaid Cymru – 47%
Clem Thomas – Gwlad – 1%

Gogledd Caerdydd

Cyfanswm y pleidleisiau = 295

Debra Cooper – Plaid Werdd – 8%
Fflur Elin – Plaid Cymru – 47%
Lawrence Gwynn – Abolish Welsh Assembly Party – 2%
Akil Kata – Propel – 3%
Virginia Kemp – Freedom Alliance – 2%
Julie Morgan – Llafur – 24%
Haydn Rushworth – Reform UK – 5%
Rhys Taylor – Democratiaid Rhyddfrydol – 2%
Joel Williams – Ceidwadwyr – 7%

De Caerdydd a Phenarth

Cyfanswm y pleidleisiau = 513

Nasir Adam – Plaid Cymru – 17%
Paul Campbell – UKIP – 4%
Matt Friend – Propel – 5%
Vaughan Gething – Llafur – 36%
Alan Golding – Freedom Alliance – 5%
Angus Hawkins – Gwlad – 3%
Lisa Peregrine – Abolish Welsh Assembly Party – 3%
Alan Pick – Reform UK – 2%
David Rolfe – Annibynnol – 1%
Leighton Rowlands – Ceidwadwyr – 6%
Helen Westhead – Plaid Werdd – 9%
Alex Wilson – Democratiaid Rhyddfrydol – 10%

Gorllewin Caerdydd

Cyfanswm y pleidleisiau = 893

Rhys ab Owen – Plaid Cymru – 21%
Captain Beany – Annibynnol – 4%
Lee Canning – Abolish Welsh Assembly Party – 3%
Mark Drakeford – Llafur – 33%
Sean Driscoll – Ceidwadwyr – 8%
David Griffin – Plaid Werdd – 13%
Heath Marshall – Democratiaid Rhyddfrydol – 8%
Neil McEvoy – Propel – 7%
Nick Mullins – Reform UK – 3%

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Cyfanswm y pleidleisiau = 682

Monica French – Democratiaid Rhyddfrydol – 8%
Havard Hughes – Ceidwadwyr – 10%
Robert James – Llafur – 19%
Karl Pollard – Reform UK – 2%
Adam Price – Plaid Cymru – 60%

Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Cyfanswm y pleidleisiau = 38

Alistair Cameron – Liberal Democrats – 5%
Cefin Campbell – Plaid Cymru – 16%
Paul Dowson – UKIP – 0%
Jon Harvey – Annibynnol – 3%
Riaz Hassan – Llafur – 45%
Sam Kurtz – Ceidwadwyr – 29%
Peter Prosser – Reform UK – 3%

Ceredigion

Cyfanswm y pleidleisiau = 156

Cadan ap Tomos – Democratiaid Rhyddfrydol – 3%
Stephanie Evans – Freedom Alliance – 0%
Harry Hayfield – Plaid Werdd – 8%
Gethin James – Reform UK – 1%
Amanda Jenner – Ceidwadwyr – 1%
Elin Jones – Plaid Cymru – 74%
Dylan Lewis-Rowlands – Llafur – 13%

De Clwyd

Cyfanswm y pleidleisiau = 8

Jeanette Barton – UKIP – 0%
Leena Farhat – Democratiaid Rhyddfrydol – 0%
Llyr Gruffydd – Plaid Cymru – 63%
Jonathon Harrington – Abolish the Welsh Assembly Party – 0%
Barbara Hughes – Ceidwadwyr – 0%
Mandy Jones – REFORM UK – 0%
Ken Skates – Llafur – 38%

Cwm Cynon

Cyfanswm y pleidleisiau = 20

Gareth Bennett – Annibynnol – 0%
Geraint Benney – Plaid Cymru – 55%
Martyn Ford – Abolish the Welsh Assembly Party – 0%
Gerald Francis – Democratiaid Rhyddfrydol – 0%
Peter Hopkins – Reform UK – 0%
Vikki Howells – Llafur – 40%
Vicky Jenkins – Propel – 0%
Mia Rees – Ceidwadwyr – 5%

Delyn

Cyfanswm y pleidleisiau = 16

Hannah Blythyn – Llafur – 50%
Mary Davies – UKIP – 0%
Aiden Down – Reform UK – 0%
Mark Isherwood – Ceidwadwyr – 19%
Andrew Parkhurst – Democratiaid Rhyddfrydol – 13%
Paul Rowlinson – Plaid Cymru – 19%
Anthony Williams – Gwlad – 0%

Dwyfor Meirionnydd

Cyfanswm y pleidleisiau = 128

Mabon ap Gwynfor – Plaid Cymru – 55%
Steve Churchman – Democratiaid Rhyddfrydol – 14%
Robert Glyn Daniels – Llais Gwynedd – 6%
Charlie Evans – Ceidwadwyr – 5%
Louise Hughes – Reform UK – 4%
Cian Ireland – Llafur – 13%
Michelle Murray – Freedom Alliance – 1%
Peter Read – Propel – 2%

Islwyn

Cyfanswm y pleidleisiau = 50

Gavin Chambers – Ceidwadwyr – 12%
Kevin Etherdige – Annibynnol – 10%
Michael Ford – Abolish the Welsh Assembly Party – 6%
Neil Hamilton – UKIP – 4%
Rhys Mills – Plaid Cymru – 28%
Rhianon Passmore – Llafur – 24%
Oliver Townsend – Democratiaid Rhyddfrydol – 10%
James Wells – Reform UK – 6%

Llanelli

Cyfanswm y pleidleisiau = 5

Gareth Beer – Reform UK – 0%
John Burree – Democratiaid Rhyddfrydol – 0%
Sian Caiach – Gwlad – 0%
Helen Mary Jones – Plaid Cymru – 20%
Howard Lillyman – UKIP – 0%
Shahana Najimi – Annibynnol – 0%
Stefan Ryszewski – Ceidwadwyr – 0%
Lee Waters – Llafur – 80%

Merthyr Tudful a Rhymni

Cyfanswm y pleidleisiau = 349

Jez Becker – Democratiaid Rhyddfrydol – 7%
Dawn Bowden – Llafur – 42%
Donna Gavin – Ceidwadwyr – 12%
Ian Gwynne – Plaid Cymru – 29%
Hugh Moelwyn Hughes – Abolish the Welsh Assembly Party – 5%
Colin Jones – Reform UK – 3%
George Pykov – UKIP – 2%

Mynwy

Cyfanswm y pleidleisiau = 421

Susan Boucher – Reform UK – 4%
Ian Chandler – Plaid Werdd – 27%
Peter Fox – Ceidwadwyr – 14%
Elspeth Hill – Freedom Alliance – 2%
Hugh Kocan – Plaid Cymru – 5%
Catrin Maby – Llafur – 21%
Nick Ramsay – Annibynnol – 1%
Mark Reckless – Abolish the Welsh Assembly Party – 5%
Jo Watkins – Democratiaid Rhyddfrydol – 21%
Laurence Williams – Gwlad – 1%

Sir Drefaldwyn

Cyfanswm y pleidleisiau = 5

Alison Alexander – Democratiaid Rhyddfrydol – 20%
Kait Duerden – Llafur – 20%
Gwyn Evans – Gwlad – 0%
Russell George – Ceidwadwyr – 40%
Oliver Lewis – Reform UK – 20%
Elwyn Vaughan – Plaid Cymru – 0%

Castell-nedd

Cyfanswm y pleidleisiau = 204

Iain Clamp – Democratiaid Rhyddfrydol – 4%
James Henton – Propel – 1%
Steve Hunt – Annibynnol – 5%
Megan Poppy Lloyd – Plaid Werdd – 11%
Jeremy Miles – Llafur – 31%
Sean Prior – Reform UK – 5%
Simon Rees – Abolish the Welsh Assembly Party – 0%
Mathew Williams – Ceidwadwyr – 18%
Sioned Williams – Plaid Cymru – 23%

Dwyrain Casnewydd

Cyfanswm y pleidleisiau = 613

Sonya Cary – Freedom Alliance – 14%
John Griffiths – Llafur – 34%
Mike Hamilton – Democratiaid Rhyddfrydol – 10%
Gareth Hughes – Ceidwadwyr – 7%
Lauren James – Plaid Werdd – 11%
Daniel Llewellyn – Plaid Cymru – 7%
David Rowlands – Reform UK – 5%
Robert Steed – Abolish the Welsh Assembly Party – 6%
Benjamin Walker – UKIP – 7%

Gorllewin Casnewydd

Cyfanswm y pleidleisiau = 411

Kevin Boucher – Reform UK – 8%
Jayne Bryant – Llafur – 32%
Jonathan Clark – Plaid Cymru – 8%
Michael Enea – Ceidwadwyr – 15%
Steve Marsh – Freedom Alliance – 4%
John Miller – Democratiaid Rhyddfrydol – 15%
Amelia Womack – Plaid Werdd – 17%

Ogwr

Cyfanswm y pleidleisiau = 412

Nathan Adams – Ceidwadwyr – 10%
Glenda Davies – Reform UK – 2%
Luke Fletcher – Plaid Cymru – 42%
Robin Hunter-Clarke – Abolish the Welsh Assembly Party – 2%
Huw Irranca-Davies – Llafur – 34%
Cameron Shippam – Democratiaid Rhyddfrydol – 6%
Tim Thomas – Propel – 4%

Pontypridd

Cyfanswm y pleidleisiau = 524

Mick Antoniw – Llafur – 40%
Ken Barker – Plaid Werdd – 15%
Heledd Fychan – Plaid Cymru – 13%
Mike Hughes – Abolish the Welsh Assembly – 6%
Joel James – Ceidwadwyr – 10%
Jamie Jenkins – Reform UK – 5%
Wayne Owen – Annibynnol – 4%
Steven Rajam – Democratiaid Rhyddfrydol – 8%

Preseli Sir Benfro

Cyfanswm y pleidleisiau = 269

Paul Davies – Ceidwadwyr – 22%
William Dennison – Reform UK – 6%
Jackie Jones – Llafur – 30%
Tina Roberts – Democratiaid Rhyddfrydol – 11%
Cris Tomos – Plaid Cymru – 31%

Rhondda

Cyfanswm y pleidleisiau = 55

Steve Bayliss – Reform UK – 0%
Jackie Charlton – Democratiaid Rhyddfrydol – 5%
Jeff Gregory – Propel – 11%
Ian McLean – Abolish the Welsh Assembly – 0%
Thomas Parkhill – Ceidwadwyr – 4%
Steven Phillips – Freedom Alliance – 0%
Elizabeth ‘Buffy’ Williams – Llafur – 35%
Leanne Wood – Plaid Cymru – 45%

Dwyrain Abertawe

Cyfanswm y pleidleisiau = 354

Rhiannon Barrar – Plaid Cymru – 21%
Sam Bennett – Democratiaid Rhyddfrydol – 15%
Cameron Brennan – Ceidwadwyr – 7%
Cameron Edwards – Abolish the Welsh Assembly Party – 3%
Mike Hedges – Llafur – 34%
Dan Morgan – UKIP – 6%
Darren Rees – Reform UK – 14%

Gorllewin Abertawe

Cyfanswm y pleidleisiau = 196

Kalon Bouzalakos – Propel – 6%
Samantha Chohan – Ceidwadwyr – 11%
James Cole – Abolish the Welsh Assembly Party – 6%
Chris Evans – Plaid Werdd – 19%
Benard Holton – Reform UK – 1%
Chloe Hutchinson – Democratiaid Rhyddfrydol – 7%
Julie James – Labour – 33%
Dai Lloyd – Plaid Cymru – 12%
Michelle Valerio – Freedom Alliance – 5%

Dyffryn Clwyd

Cyfanswm y pleidleisiau = 260

Peter Dain – Reform UK – 5%
Gareth Lloyd Davies – Ceidwadwyr – 22%
Jason McLellan – Llafur – 17%
Gavin Scott – Democratiaid Rhyddfrydol – 13%
Glenn Swingler – Plaid Cymru – 39%
David Thomas – Annibynnol – 5%

Bro Morgannwg

Cyfanswm y pleidleisiau = 211

Janet Brocklehurst – Propel – 9%
Alan Coulthard – Annibynnol – 1%
Stuart Field – Abolish the Welsh Assembly – 2%
Richard Grigg – Plaid Cymru – 5%
Mike Hancock – Reform UK – 13%
Jane Hutt – Llafur – 18%
Karl James Langford – Gwlad – 4%
Neil Shah – Freedom Alliance – 3%
Anthony Slaughter – Plaid Werdd – 23%
Matt Smith – Ceidwadwyr – 13%
Sally Stephenson – Democratiaid Rhyddfrydol – 9%

Wrecsam

Cyfanswm y pleidleisiau = 408

Paul Ashton – Abolish the Welsh Assembly – 5%
Charles Dodman – Reform UK – 7%
Lesley Griffiths – Llafur – 33%
Carrie Harper – Plaid Cymru – 34%
Jeremy Kent – Ceidwadwyr – 8%
Aaron Norton – Gwlad – 4%
Sebasian Ross – UKIP – 2%
Tim Sly – Democratiaid Rhyddfrydol – 7%

Ynys Môn (Anglesey)

Cyfanswm y pleidleisiau = 81

Rhun ap Iorwerth – Plaid Cymru – 72%
Samantha Egelstaff – Llafur – 16%
Lyn Hudson – Ceidwadwyr – 9%
Emmett Jenner – Reform UK – 0%
Chris Jones – Democratiaid Rhyddfrydol – 4%

Skip to content