Canlyniadau

Derbyniwyd dros 3000 o bleidleisiau yn etholiad lleol paralel cyntaf erioed i bobl ifanc 11-15 oed yng Nghymru

  • Derbyniwyd pleidleisiau yn 19 cyngor lleol
  • Llafur oed y blaid gyda’r nifer mwyaf o bleidleisiau, wedyn Plaid Cymru
  • Cafodd Llafur y nifer mwyaf o bleidleisiau mewn 10 cyngor gwahanol. Plaid Cymru oedd ail – cafon nhw y nifer mwyaf o bleidleisiau mewn 3 cyngor gwahanol.
  • Cafodd ymgeiswyr annibynnol 345 pleidlais, felly roedden nhw’n 3ydd o ran nifer y pleidleisiau.
  • Dywedodd 58% o bobl ifanc a gwblhaodd holiadur ar ôl cymryd rhan eu bod nhw nawr yn fwy tebygol o bleidleisio mewn etholiadau lleol pan maen nhw’n ddigon hen

Roedd cannoedd o bleidleisiau mewn rhai etholaethau, tra bod nifer isel mewn eraill. Rydyn ni wedi cyhoeddi’r canlyniadau i gyd fel bod pob pleidlais yn cael ei gyfrif.

Ein dull

Oherwydd y nifer uchel o wardiau unigol ar draws Cymru, ar linciau pleidleisio pobl ifanc rhestron ni yr holl bleidiau a oedd yn sefyll ar draws y sir, yn hytrach na chreu linc unigol ar gyfer pob ward a rhestru enw pob ymgeisydd.

Ein cyfarwyddiadau i bobl ifanc oedd i:

  • Benderfynu am ba ymgeisydd lleol i bleidleisio drostynt, gan ddefnyddio côd post eu hysgol neu glwb. Awgrymon ni hyn er mwyn gwneud hi’n haws i bobl ifanc i gydweithio i ymchwilio eu hymgeiswyr lleol, ac i wneud hi’n haws i athrawon/arweinwyr grwp i gefnogi pobl ifanc.
  • nodi pa blaid mae’r ymgeisydd yn ei gynrychioli, neu nodi os ydyn nhw’n ymgeisydd annibynnol.
  • Ffeindio’r blaid gywir ar y linc pleidleisio. Neu ddewis ‘ymgeisydd annibynnol’ os ydyn nhw wedi penderfynu pleidleisio am ymgeisydd annibynnol.

Ein map canlyniadau

Mae ein map canlyniadau yn dangos y pleidiau a dderbyniodd y mwyafrif o bleidleisiau ym mhob cyngor, yn hytrach na’r pleidiau a enillodd mwyafrif.

Cyfran y bleidlais genedlaethol

Plaid%
LLAF
36%
PLAID
14%
ANNI
11%
CEID
9%
PW
9%
DRh
6%
PROP
2%
PCGP
2%
Eraill
6%

Mae’r graff uchod yn dangos canran y pleidleisiau derbyniodd y pleidiau ar draws Cymru.

I weld pa blaid enillodd yn eich ardal chi drwy’r etholiad paralel, defnyddiwch y map interactif neu sgroliwch i waelod y dudalen am esboniad manwl o’r pleidleisiau ym mhob ardal.

Canlyniadau Llawn

Mae’r tabl isod yn dangos:

  • y pleidiau i gyd, a’r nifer o gynghorau lle mae nhw wedi derbyn y nifer uchaf o bleidleisiau,
  • cyfanswm y pleidleisiau derbyniodd pob plaid.
 
Plaidnifer y cynghorau lle
mae nhw wedi derbyn y
nifer uchaf o bleidleisiau
Cyfanswm y pleidleisiau
ar draws Cymru
Llafur LLAF101148
Plaid Cymru PLAID3461
Independent Candidates ANNI2345
Ceidwadwyr CEID1287
Plaid Werdd PW1279
Democratiaid Rhyddfrydol DRh1176
Propel PROP069
Plaid Cymru, Green Party, Common Ground PCGP062
Abolish the Welsh Assembly Party AB042
Communist Party CP040
Women’s Equality Party 037
Freedom Alliance FA033
Reform UK REF026
Trade Unionist and Socialist Coalition 021
Llynfi Independents 011
Volt UK 010
Llantwit First Independents 06
Uplands 05
The Sovereign Party 04
Gwlad GWL04
Newport Independents Party 03
Breakthrough Party 02
Totally Independent 02
Conwy First Independent Group 02
Britain First 01
Wrexham Independents 01

Pleidleisiau fesul cyngor lleol

Blaenau Gwent

Llafur – 17
Ymgeisydd Annibynnol – 16
Plaid Werdd – 12
Plaid Cymru – 6
Ceidwadwyr – 5

Pen-y-Bont ar Ogwr

Llafur – 174
Ymgeisydd Annibynnol – 61
Ceidwadwyr – 32
Plaid Cymru – 24
Plaid Werdd – 19
Annibynwyr Llynfi – 11
Democratiaid Rhyddfrydol – 9

Caerffili

Plaid Cymru – 141
Llafur – 123
Ymgeisydd Annibynnol – 37
Plaid Werdd – 15
Ceidwadwyr – 12
Trade Unionist and Socialist Coalition – 4
Democratiaid Rhyddfrydol – 2
Plaid Ddemocrataidd Gymdeithasol – 0

Sir Gaerfyrddin

Plaid Cymru – 71
Llafur – 8
Propel – 5
Gwlad – 3
Breakthrough Party – 2
Ceidwadwyr – 2
Ymgeisydd Annibynnol – 2
Plaid Werdd – 1
Democratiaid Rhyddfrydol- 1

Caerdydd

Llafur – 259
Democratiaid Rhyddfrydol – 73
Plaid Cymru, Plaid Werdd, Tir Cyffredin – 62
Ceidwadwyr – 59
Plaid Gomiwnyddol – 40
Plaid Gydraddoldeb Menywod – 37
Freedom Alliance – 30
Propel – 27
Ymgeisydd Annibynnol – 11
TUSC – 10
Volt UK – 10
Y Blaid Sofran – 4

Ceredigion

Plaid Cymru – 40
Plaid Werdd – 12
Democratiaid Rhyddfrydol – 4
Llafur – 3
Ceidwadwyr – 2
Totally Independent – 2
Gwlad – 0
Ymgeisydd Annibynnol – 0

Conwy

Labour – 27
Plaid Cymru – 23
Ceidwadwyr – 13
Plaid Werdd – 11
Ymgeisydd Annibynnol – 4
Grwp Annibynnol Cyntaf Conwy – 2
Democratiaid Rhyddfrydol – 2
Allied Independents – 0

Sir Ddinbych

Conservatives – 6
Labour – 1
Plaid Werdd – 0
Ymgeisydd Annibynnol – 0
Democratiaid Rhyddfrydol – 0
Plaid Cymru – 0

Sir y Fflint

Independent Candidate – 13
Labour – 12
Ceidwadwyr – 6
Plaid Werdd – 4
Democratiaid Rhyddfrydol – 4
Plaid Cymru – 3
Reform UK – 1

Gwynedd

Independent Candidate – 13
Plaid Cymru – 10
Ceidwadwyr – 0
Plaid Werdd – 0
Llafur – 0
Democratiaid Rhyddfrydol – 0
Llais Gwynedd – 0

Ynys Môn

Dim data

Merthyr Tudful

Llafur – 94
Ymgeisydd Annibynnol – 84
Plaid Werdd – 21
Plaid Cymru – 20
Ceidwadwyr – 17

Sir Fynwy

Dim data

Castell-nedd Port Talbot

Llafur – 111
Ymgeisydd Annibynnol – 69
Plaid Cymru – 55
Plaid Werdd – 46
Ceidwadwyr – 40
Democratiaid Rhyddfrydol – 19
TUSC – 4

Casnewydd

Llafur – 36
Plaid Werdd – 26
Ceidwadwyr – 16
Democratiaid Rhyddfrydol – 11
Plaid Cymru – 8
Plaid Annibynwyr Casnewydd – 3
Propel Cymru – 3
Ymgeisydd Annibynnol – 2

Sir Benfro

Plaid Werdd – 9
Democratiaid Rhyddfrydol – 8
Llafur – 7
Plaid Cymru – 6
Ceidwadwyr – 4
Propel Cymru – 3
Propel Cymru – 3

Powys

Dim data

Rhondda Cynon Taf

Llafur – 5
Propel Cymru – 3
Britain First – 1
Gwlad – 1
Ceidwadwyr – 0
Plaid Werdd – 0
Ymgeisydd Annibynnol – 0
Democratiaid Rhyddfrydol – 0
Plaid Cymru – 0
Trade Unionist and Socialist Coalition – 0

Abertawe

Democratiaid Rhyddfrydol – 14
Llafur – 13
Plaid Werdd – 5
Uplands – 5
Ceidwadwyr – 3
TUSC – 3
Freedom Alliance – 2
Ymgeisydd Annibynnol – 1
Plaid Cymru – 1
Gwlad – 0

Torfaen

Llafur – 5
Plaid Cymru – 2
Freedom Alliance – 1
Plaid Werdd – 1
Ymgeisydd Annibynnol – 1
Ceidwadwyr – 0
Democratiaid Rhyddfrydol – 0

Bro Morgannwg

Llafur – 249
Plaid Werdd – 97
Ceidwadwyr – 66
Plaid Cymru – 51
Abolish the Welsh Assembly – 42
Propel Cymru – 28
Democratiaid Rhyddfrydol – 27
Ymgeisydd Annibynnol – 25
Reform UK – 25
Annibynwyr Gyntaf Llanilltud – 6

Wrecsam

Ceidwadwyr – 4
Llafur – 4
Propel Cymru – 3
Democratiaid Rhyddfrydol – 2
Annibynwyr Wrecsam – 1
Plaid Werdd – 0
Plaid Cymru – 0
Reform UK – 0

Skip to content