Canlyniadau

Derbyniwyd bron 10,000 o bleidleisiau yn etholiad Senedd baralel cyntaf erioed i bobl ifanc 11-15 oed

  • Derbyniwyd pleidleisiau yn 36 o’r 40 etholaeth, sy’n golygu bod gan y Senedd baralel 56 sedd.
  • Fe wnaeth mwy na 1 ym mhob 20 person ifanc yng Nghymru 11-15 oed gymryd rhan
  • Plaid Cymru yw’r blaid fwyaf gydag 19 sedd; Llafur sydd nesaf gydag 17
  • Mae 7 plaid wedi ennill seddau yn yr etholiad paralel, yn cynnwys tri phlaid sydd heb wedi ennill seddau yn y Senedd o’r blaen
  • Dywedodd 59% o bobl ifanc a gwblhaodd holiadur ar ôl cymryd rhan eu bod nhw nawr yn fwy tebygol o bleidleisio yn etholiad y Senedd pan maen nhw’n ddigon hen

Roedd cannoedd o bleidleisiau mewn rhai etholaethau, tra bod nifer isel mewn eraill. Rydyn ni wedi cyhoeddi’r canlyniadau i gyd fel bod pob pleidlais yn cael ei gyfrif.

Cyfran y bleidlais etholaethol

Plaid%
LLAF
29%
PLAID
28%
CEID
11%
DRh
10%
PW
8%
REF
4%
AB
2%
FA
2%
PROP
2%
ANNI
2%
Eraill
2%

Mae’r graff uchod yn dangos canran y pleidleisiau derbyniodd y pleidiau yn y bleidlais etholaeth (y bleidlais gyntaf).

Mae’n cyfri’r holl bleidleisiau ar draws Cymru.

I weld pa blaid enillodd yn eich etholaeth chi drwy’r etholiad paralel, defnyddiwch y map interactif neu sgroliwch i waelod y dudalen am esboniad manwl o’r pleidleisiau ym mhob etholaeth.

Canlyniadau Llawn

Yn y tablau isod byddwch chi’n gallu gweld:

  • cyfanswm y seddau ar gyfer pob plaid, sy’n adio’r nifer o etholaethau enillon nhw a’r nifer o seddau enillon nhw o bob rhanbarth yn yr etholiad paralel
  • Nifer y seddau a phleidleisiau cafodd pob plaid yn yr etholiad paralel, yn y bleidlais etholaethol
  • Nifer y seddau a phleidleisiau cafodd pob plaid yn yr etholiad paralel, yn y bleidlais ranbarthol

Yn y pleidiais rhanbarthol, dydy derbyn y mwyafrif o bleidleisiau ddim o reidrwydd yn meddwl bydd plaid yn derbyn y mwyafrif o seddau. Yn gyffredinol, mae pleidiau sydd wedi ennill sawl etholaeth ddim yn ennill llawer o seddau ychwanegol trwy y pleidiais rhanbarthol. Mae hyn yn helpu sicrhau bod pleidiau sydd gyda lot o gefnogaeth, ond sydd ddim yn ennill llawer o etholaethau, dal yn gallu ennill seddau.

Plaid Cymru – 19 sedd
Llafur – 17 sedd
Ceidwadwyr – 6 sedd
Plaid Werdd – 6 sedd
Communist Party – 4 sedd
Democratiaid Rhyddfrydol – 3 sedd
No More Lockdowns – 1 sedd

Isod rydyn ni wedi rhestru canlyniadau manwl yn yr etholaethau lle derbynion ni bleidleisiau

Canlyniadau manwl fesul etholaeth Canlyniadau manwl fesul rhanbarth

Skip to content